Rapportage ‘Criminal Minded Utrecht’ 28-01-2019

Begeleiders: Rivelino Rigters & Georgios Lazakis

We beginnen het eten en daarna starten we de sessie met een masterclass boksen van Lamyn. Hij begint met warming ups en legt de twee aanwezige deelnemers combinaties uit in groepsverband. Tijdens het boksen en trainen worden er grapjes gemaakt. De deelnemers boksen een paar minuten en hebben een paar minuten om uit te rusten. Technieken worden uitgelegd en de deelnemers reageren enthousiast. Een deelnemer praat over eerdere gevechten die hij heeft gehad en de andere blijft stil, maar doet goed mee met een brede lach op zijn gezicht. Er wordt gepraat over verschillende vechtstijlen en een derde deelnemer komt binnen lopen. Lamyn nodigt hem uit om mee te doen, maar hij geeft aan niet mee te willen doen. De andere deelnemers moedigen hem aan en Georgios start een praatje met hem, bedankt hem voor zijn komst.

Een van de deelnemers vraagt: “We zijn toch nog niet klaar?”. Hij geeft aan eeuwig door te kunnen gaan omdat hij het zo leuk vind. Georgios gaat hier op in en vraagt waarom hij dit niet nogmaals oppakt. Er ontstaat een kort gesprek over boksende influencers. Bij het nabespreken van de activiteit geven de deelnemers aan dat ze het tof vonden. Georgios verteld over het goede nieuws wat een andere deelnemer die niet aanwezig is, heeft ontvangen. Hij heeft een gesprek gehad met OBT, een platenlabel. Deze hebben een samenwerking met hem afgesloten. Rivelino vraagt de groep of ze hem een bemoedigend berichtje willen sturen.

Rivelino geeft aan dat ze volgende week gaan opnemen. Hij vraagt aan de laatst binnengekomen deelnemer of hij ook wat wil opnemen. Hij durft niets toe te zeggen. Als hij zin heeft, wil hij rappen. Georgios vraagt de deelnemers of ze het werkboek erbij willen pakken om aan een hoofdstuk te werken. De deelnemers pakken de boeken erbij. Het onderwerp van het hoofdstuk gaat over een actieplan maken naar aanleiding van nieuwe inzichten.

– Welke ideeën heb je tijdens de sessies en daarbuiten opgedaan?
– Wat wil je er mee doen?
– Hoe ga je dit aanpakken?

Rivelino noemt het voorbeeld van een van de deelnemers, namelijk een auto kopen en opknappen, en complimenteert hem op zijn vooruitgang. Hij wil naast het werken aan zijn auto op zoek gaan naar een boksschool. Hij geeft aan dat de sessie hem inspiratie heeft gegeven dit te doen. De andere deelnemer wil ook verder met boksen en vraagt aan Rivelino en Georgios of hij het nummer mag van Lamyn. Georgios vraagt aan een deelnemer of hij wilt optreden op 21 maart, hij reageert hier enthousiast op.

Rivelino vraagt de groep of zij rolmodellen hebben. Een deelnemer noemt Max Verstappe als een rolmodel, omdat hij het zo goed doet in de racewereld. Een andere deelnemer weet het in het begin niet, noemt daarna John de Mol en later zijn vader. De derde deelnemer geeft aan geen rolmodellen te hebben. Rivelino zegt dat zijn moeder zijn grootste voorbeeld is, vanwege haar ambitie. Georgios verteld over zijn moeder en opa, die een leven hebben opgebouwd in een nieuw land en daar heel hard voor hebben gewerkt. Er ontstaat een kort gesprek over ouders en respect. Georgios noemt een voorbeeld uit zijn verleden. Een vriend van hem is door zijn vader zo erg mishandeld dat zijn ogen scheef stonden. Een deelnemer geeft aan dat dit normaal is. Hij zegt dat alles een reden heeft en hij liever een klap krijgt dan een preek, omdat deze korter duren.

Later hebben we het over ‘verbazing’. Een deelnemer geeft aan geen Nederlander te zijn, maar een allochtoon. Als hij iets goeds doet, is hij nederlander en bij iets slechts een Marokkaan. Georgios vraagt hem wanneer hij voor het laatst iets goeds of slechts heeft gedaan. Hij weet de slechte actie wel te benoemen, maar de goede actie weet hij niet meer. Het werkboek wordt gesloten, er wordt nog een sigaretje gerookt en de sessie wordt afgesloten.