Criminal Minded

Changing minds one thought per time

In het kort

Stichting Criminal Minded heeft ten doel:
het versterken en ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied in een achterstandspositie
verkeren, en/of ondersteuning kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling, dit in de ruimste zin van het woord.

We werken o.a. samen met: