Rapportage ‘Criminal Minded Utrecht’ 21-01-2019

Begeleiders: Georgios Lazakis

We beginnen met het eten. Na het eten start Georgios de sessie met een korte uitleg van het programma. De volgende activiteiten komen aan bod:

➔ Masterclass van Georgios.
➔ Plannen opnamesessies en bespreken wat hiervoor nodig is.
➔ Hoofdstuk 6 maken in het werkboek.

Georgios vraagt of er behoefte is om te kijken naar bijvoorbeeld een werkplek. Een deelnemer heeft al een baan. Een andere deelnemer geeft aan te solliciteren. Georgios heeft connecties bij een electro techniek bedrijf en vraagt of hij daar interesse in heeft. Hij geeft aan hier geen interesse in te hebben.

We roken nog een sigaretje voor de masterclass begint. Een deelnemer geeft aan dat hij een lijst aan regels heeft gekregen waar hij zich thuis aan moet houden. Hij vindt dit kinderachtig en geeft aan dit niet gewend te zijn. We bekijken de lijst en een andere deelnemer geeft aan dat het schappelijke regels zijn. Hij komt er op terug en zegt dat hij blij is dat hij in het huis mag blijven wonen en de regels wel volgt.

We beginnen de masterclass en Georgios vraagt de deelnemers over de effecten van wiet. Georgios verteld de deelnemers dat hij nog nooit drugs heeft gebruikt en dit een bewuste keuze was. Dit is omdat hij scherp op het podium wilde staan als hij aan het optreden was. Hij geeft aan dat er niets mis mee is, maar je wel bewust moet zijn van wat je gebruikt en de effecten daarvan. Hij verteld dat het belangrijk is dat je verantwoordelijkheid neemt voor wanneer dit wel of niet kan. Een deelnemer geeft aan de eerste sessie stoned te zijn geweest. Georgios gaat hier op in en zegt dat hij het niet wist, maar omdat er dure apparatuur aanwezig was, hij wel actie ondernomen had. We bespreken het belang van een eerste indruk en dat dit op sollicitaties of belangrijke gesprekken niet verstandig is. “Je krijgt maar een kans een eerste indruk te maken.”

Georgios vertelt over zijn verleden. Hij verteld dat hij in een cultureel diverse omgeving is opgegroeid en hier veel migranten arbeiders woonde. Hij vertelde over de vrienden die hij had in de middelbare school en de kattenkwaad wat ze hebben uitgehaald. Hij geeft aan dat hij op een gegeven moment een bewuste keuze heeft gemaakt om hier niet mee verder te gaan en verteld dat zijn vrienden later wel allemaal zijn opgepakt en hebben vastgezeten. Georgios zegt dat hij voor hip-hop koos in plaats van het slechte pad en welke factoren hieraan hebben meegeholpen. Hij verteld over de kansen die hij heeft kunnen aanpakken door bewuste keuzes te maken en het succes wat daaruit voortkwam.

We bespreken het thema keuzes maken. Georgios geeft aan dat er keuzes zijn waar je invloed op kan hebben en hij gebruikt het bovenstaande verhaal hier als voorbeeld voor. Ook zijn er keuzes waar je geen invloed op hebt. Georgios verteld over het overlijden van zijn moeder en vader en het feit dat dit een keuze was waar hij geen invloed op heeft gehad. Georgios verteld over wat dit met hem deed en hoe hij hieruit is gekomen en het dat kleine keuzes grote gevolgen kunnen hebben, zowel positief als negatief. Twee deelnemers laten merken dat ze het een indrukwekkend verhaal vinden.

We nemen een korte rookpauze en gaan daarna verder met de sessie. We bespreken hoofdstuk 6 in het werkboek. We hebben het over merken en branding en social media. Wat je ermee kan doen, hoe je je talent kan delen en hoe je jezelf neerzet. Er wordt gegrapt over een deelnemer die met zijn raps vooral gevoelige onderwerpen bespreekt, maar in zijn clips dan als een gangster staat.

Het belang van voorbereiden wordt besproken. Georgios geeft aan dat het belangrijk is om je voor te bereiden op belangrijke momenten, maar ook wanneer je bijvoorbeeld gaat opnemen. Het is dan ook goed om je lyrics voor te bereiden. Er ontstaat een korte discussie over wat succes voor iedere deelnemer betekent. Geld wordt hier vaak genoemd en is een belangrijke factor bij alle deelnemers. Georgios sluit de masterclass af.

Georgios stelt voor dat een deelnemer de volgende week drie nummers opneemt. Een andere deelnemer geeft aan ook te willen opnemen, maar hier nog wel bij geholpen wil worden. Georgios stelt voor dat hij een beat opstuurt en de deelnemer thuis gaat oefenen. Ze bekijken samen de teksten en Georgios geeft wat tips. We praten hier nog wat over na en sluiten daarna de sessie.