Criminal minded

Sprekers & Coaches

Stichting Criminal Minded heeft ten doel:
Het versterken en ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied in een achterstandspositie verkeren, en/of ondersteuning kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling, dit in de ruimste zin van het woord.