Criminal minded

Over ons

Stichting Criminal Minded heeft ten doel:
Het versterken en ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied in een achterstandspositie verkeren, en/of ondersteuning kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling, dit in de ruimste zin van het woord.

Criminal Minded wil dit doel bereiken door:

  • het bieden van werk- en/of onderwijsondersteuning;
  • het bieden van begeleiding en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling;
  • het (doen) organiseren en verzorgen van (culturele) activiteiten, – creatieve workshops en/of masterclasses op het gebied van kunst, cultuur en sport en/of bijeenkomsten;
  • het (doen) ontwikkelen en bieden van talentontwikkelingstrajecten en/of -projecten;
  • het (doen) realiseren en bieden van een podium aan (jonge) talenten, met name door de organisatie van nationale- en internationale optredens;
  • het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
  • samen te werken met diverse organisaties, instellingen, creatieve organisaties en individuen;

Rivelino Rigters

Directeur

“Mijn ambitie is om 100.000 jongeren en volwassenen in- en uit detentie te helpen in hun kracht en bestemming te komen”

Xaviera Aubri

Secretaris

‘Ik hoop het team te kunnen ondersteunen in hun missie jongeren met een crimineel verleden te helpen met hun talent ontwikkeling, ambities en duurzaam, persoonlijk succes.”

[foto Dick Vos]

Redo Ait Chitt

Penningmeester

“Ik wil jongeren laten zien dat je door middel van doorzettingsvermogen, passie en creativiteit een ongelimiteerd leven kunt leiden.”

Sandra van Kolfschoten

Voorzitter

“In mijn bijdrage als voorzitter wil ik behalve aandacht voor de mensen ook aandacht vragen voor de systemen en haar professionals en hoe deze op een mooiere manier zouden kunnen werken dan dat ze nu doen. En welke rol (onderwijs) kunst hierin kan spelen. Change maker mangement is juist op die plekken nodig waar de regels streng zijn en de ruimte beperkt.”

VoorNa