Rapportage ‘Criminal Minded Utrecht’ 14-01-2019

Begeleiders: Rivelino Rigters & Georgios Lazakis

We beginnen het eten.

We starten de sessie met het eten. Na het eten roken we een sigaretje en starten de sessie. Rivelino stelt Ramazan voor als ervaringsdeskundige voor aan de groep en Ramazan spreekt over zijn verleden en hoe hij omgaat met dingen als woedebeheersing, wat zijn omslag was en de certificaten die hij heeft kunnen behalen in zijn tijd binnen. Hoe kansen aanpakken en hulp accepteren je kan helpen jezelf te ontwikkelen en negativiteit omzetten naar iets positiefs. Ramazan vertelt over Humanitas en zijn artikelen in onder andere de Panorama. Rivelino en Georgios ondersteunen hem door op de juiste momenten gerichte vragen te stellen over budgetbeheersing en maatschappelijk herstel.

Er wordt gevraagd of de deelnemers zich kunnen herkennen in Ramazan. Een deelnemer geeft aan van niet, maar zegt ook dat iedereen andere ervaringen heeft. Hij deelt zijn ervaring met ‘slechte vrienden’ en de andere twee deelnemers herkennen dit. Er ontstaat een kleine discussie over keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Een deelnemer zegt dat ondanks je ‘foute’ vrienden je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes. Rivelino springt hier op in en verteld een verhaal uit zijn eigen leven. Hij spreekt over de invloed die vrienden en je omgeving op je kunnen hebben. Een deelnemer vraagt wat Ramazan doet als hij iets wilt en hij het niet kan krijgen. We hebben het over wat rust geeft. De deelnemer spreekt over zijn familie en alle omstandigheden die het voor hem lastig maken om hen te kunnen zien.

We bedanken Ramazan voor het spreken en we roken nog een sigaretje aan. Een deelnemer geeft aan eerder weg te willen in verband met het vroege opstaan voor zijn werk. Een andere deelnemer vraagt Rivelino om advies over welke beats er onder een van zijn raps moet komen. We vervolgen het programma, pakken het boek erbij en beginnen aan de opdrachten.

“Hoe zie jij jezelf?” ”Hoe zien andere jou?” ”Komt dit overeen?”

We behandelen de bovenstaande vragen. De deelnemers spreken positief over zichzelf en geven aan dat hun omgeving dit ongeveer hetzelfde ziet. We praten hier nog wat over na en sluiten daarna de sessie.