Rapportage ‘Criminal Minded Amsterdam’ 24-01-2019
Begeleiders: Rivelino Rigters & Georgios Lazakis

We starten met het eten. Na het eten starten we de sessie met Jobcoach Soufian van WPI. Deze stelt zich voor aan de groep en legt uit wat hij doet als jobcoach en wat hij de deelnemers kan bieden. We bespreken de type banen die mogelijk zijn en welke niet in verband met VOG-aanvragen. De jobcoach legt uit wat een VOG is en dat dit voor de deelnemers betekend. De jobcoach gebruikt motiverende gespreksvoering  en enkele deelnemers reageren enthousiast. Georgios betrekt een deelnemer in het gesprek en vraagt wat voor werk hij wilt doen en of hij meer werk wenst te hebben. Een andere deelnemer zegt dat hij meer wilt werken en geeft uit zichzelf aan dat hij naast zijn baantje wel interesse heeft in een of twee dagen extra werk, maar dit niet in de avond wil. De jobcoach vraagt aan hem of hij zijn CV wil doormailen.

Rivelino vraagt of de groep nog interesse heeft in het optreden op 21 maart. De groep reageert enthousiast. Rivelino stelt voor om extra sessies in te plannen na het eindigen van het project. Georgios vraagt aan de groep om na te denken over wat ze daar willen doen. Soufian (jobcoach) geeft aan hier ook bij te willen zijn. Sofina en een deelnemer hebben een gesprek over rap, iedereen kan met oefening. De deelnemer raad hem aan te oefenen.
Georgios en Rivelino laten wat nummers horen van de groep aan de jobcoach en er wordt een beat opgezet van een van de gasten. Een gastproducer komt binnen en stelt zijn apparatuur op. Georgios regelt ondertussen de volgorde van de nieuwe opnames. We beginnen met het opnemen en gaan hier mee door tot het einde van de sessie.