Rapportage ‘Criminal Minded Amsterdam’ 01-11-2018

Voordat we begonnen hadden we genoeg aannmeldingen om 2 trajecten te draaien en hebben we dus een reservelijst van deelnemers. We vinden het heel fijn om te merken dat er animo is naar Criminal Minded.

We beginnen met eten, huisgemaakt Surinaams om precies te zijn. Dat schept gelijk een band en verbind mensen. Het is nog rustig en iedereen kijkt de kat uit de boom. Tijdens de eerste sessie stellen Rivelino en Georgios zichzelf voor als coaches en leggen ze uit wat de deelnemers kunnen verwachten van het project ‘Criminal Minded’. De bedoeling is om inzicht te krijgen in persoonlijke kwaliteiten en om op zoek te gaan doelen op korte en lange termijn. De deelnemers stellen zich vervolgens voor.

De meeste deelnemers weten goed waarom ze hier zitten en wat ze in dit project willen doen, ze willen dit project gebruiken om kennis op te doen en iets op te bouwen. Er zitten een aantal rappers en producers tussen de deelnemers. We besluiten de kennismakingsronde af te sluiten met een ‘cypher’; iedereen mag een stukje laten horen van zichzelf. Onder een oude hiphop beat doen de deelnemers en begeleiding mee en het verloopt goed. Eén van de deelnemers geeft aan dat de coaches nu een nieuwer beat op moeten zetten. De deelnemers zijn benieuwd of de coaches ook ‘new skool’ kunnen rappen. Dat lukt en er ontstaat hierdoor een vorm van wederzijds respect.

We nemen een korte rookpauze waar de gesprekken makkelijk verlopen. Na de pauze krijgen de deelnemers hun werkboek uitgereikt. Alle hoofdstukken worden snel en globaal doorgenomen en vervolgens wordt hoofdstuk 1 behandeld. Daar krijgen de deelnemers te maken met vragen als:

  • ‘Wie ben ik?’
  • ‘Waar ben ik over 5 jaar?’

De deelnemers nemen hun tijd om hier eerst goed over na te denken en vragen daar waar nodig om assistentie bij Rivelino of Georgios. Na afloop nemen we van alle deelnemers 1 antwoord door. We sluiten gezamenlijk af en de deelnemers geven aan dat ze het als heel leuk hebben ervaren, dat dit programma iets is wat ze daadwerkelijk kan ondersteunen bij hun (persoonlijke) behoefte en al dat ze zin hebben in volgende week. Al met al een goede start van de sessies.