Criminal minded

Over ons

Stichting Criminal Minded heeft ten doel:
Het versterken en ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied in een achterstandspositie verkeren, en/of ondersteuning kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling, dit in de ruimste zin van het woord.

Criminal Minded wil dit doel bereiken door:

  • het bieden van werk- en/of onderwijsondersteuning;
  • het bieden van begeleiding en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling;
  • het (doen) organiseren en verzorgen van (culturele) activiteiten, – creatieve workshops en/of masterclasses op het gebied van kunst, cultuur en sport en/of bijeenkomsten;
  • het (doen) ontwikkelen en bieden van talentontwikkelingstrajecten en/of -projecten;
  • het (doen) realiseren en bieden van een podium aan (jonge) talenten, met name door de organisatie van nationale- en internationale optredens;
  • het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
  • samen te werken met diverse organisaties, instellingen, creatieve organisaties en individuen;

Rivelino Rigters

Zakelijk Leider

“Mijn ambitie is om 100.000 jongeren te bereiken met positiviteit in de komende 5 jaar.”

Georgios Lazakis

Artistiek Leider

“Na elk Criminal Minded traject minimaal 1 jongere opleiden en inzetten als ervaringsdeskundige.”

Lamyn Belgaraoui

Secretaris

“Ik wil d.m.v. creatieve en sportieve input op zoek gaan naar de kracht van elk individu.”

Redo Ait Chitt

Voorzitter

“Ik wil jongeren laten zien dat je door middel van doorzettingsvermogen, passie en creativiteit een ongelimiteerd leven kunt leiden.”

Kiran Shriemisier

Penningmeester

“Het gaat voor mij om verbinding. Niet spreken OVER maar MET anderen. De mens weer centraal stellen in ontwikkeling, dat is waar ik voor sta.”